Achiziționarea serviciilor de audit pentru proiectul „Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud. Caraș-Severin, prin Refuncționalizare clădire cinema în Sala multifuncțională, Amenajare și extinderea Casei Orășenești de Cultură Bocșa, a parcului str. 1 Decembrie 1918, oraș Bocșa și Reabilitare și modernizare străzi în Bocșa Română”, COD SMIS 123949

Data limită depunere ofertă:
15.01.2021 – Ora: 13:00

[Invitație de participare.pdf]

[Documentație de atribuire.pdf]