Denumire contract:
Execuţia lucrărilor şi furnizarea de dotări/echipamente pentru obiectivul de investiţii ” CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ cu PROGRAM NORMAL 3 SĂLI DE GRUPĂ” , lucrări finanţate din fonduri locale conform Proiet Tehnic nr.2224/2018.

Data limită depunere ofertă:
12.05.2020, ora 10:00