Acasa->Comisii consiliul local

Comisia nr. 1  – Comisia pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, comerț și agricultură

PREȘEDINTE Turcin Ana Rodica
SECRETAR Melcescu Stela
MEMBRU TITULAR Tatu Cătălin
MEMBRU TITULAR Pascu Patriciu Mirel
MEMBRU TITULAR Cismăneanțu Eugen Gabriel
MEMBRU SUPLEANT Mariș Narcis

Comisia nr. 2  – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură

PREȘEDINTE Stoica Maria
SECRETAR Perian Sorin
MEMBRU TITULAR Moldovan Valentin Dănuț
MEMBRU TITULAR Novac Gheorghe Marian
MEMBRU TITULAR Ciorogariu Monica Ileana
MEMBRU SUPLEANT Purdea Cristian Andrei

Comisia nr. 3  – Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție copii, tineret, probleme sportive și de agrement

PREȘEDINTE Prorocu Petru
SECRETAR Purdea Cristian Andrei
MEMBRU TITULAR Marișescu Ioan
MEMBRU TITULAR Mariș Narcis
MEMBRU TITULAR Pascu Patriciu Mirel
MEMBRU SUPLEANT Miu Sorin Virgil

Comisia nr. 4  – Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor

PREȘEDINTE Coman Cristian
SECRETAR Bărbuceanu Andreea Maria
MEMBRU TITULAR Cismăneanțu Gabriel Eugen
MEMBRU TITULAR Miu Sorin Virgil
MEMBRU TITULAR Pascu Patriciu Mirel
MEMBRU SUPLEANT Moldovan Valentin Dănuț