Comisia nr. 1  – Comisia pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, comerț și agricultură

PREȘEDINTE Turcin Ana Rodica
SECRETAR Melcescu Stela
MEMBRU TITULAR Comănici Octavian
MEMBRU TITULAR Colța Alidea Claudia
MEMBRU TITULAR Mariș Narcis
MEMBRU SUPLEANT Muntean Daniel
MEMBRU SUPLEANT Miu Sorin Virgil

Comisia nr. 2  – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură

PREȘEDINTE Stoica Maria
SECRETAR Perian Sorin
MEMBRU TITULAR Moldovan Valentin Dănuț
MEMBRU TITULAR Novac Gheorghe Marian
MEMBRU TITULAR Ciorogariu Monica Ileana
MEMBRU SUPLEANT Bărbuceanu Andrea Maria
MEMBRU SUPLEANT Zohner Monica Maria

Comisia nr. 3  – Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție copii, tineret, probleme sportive și de agrement

PREȘEDINTE Bârbuceanu Andreea Maria
SECRETAR Miu Sorin Virgil
MEMBRU TITULAR Muntean Daniel
MEMBRU TITULAR Zohner Monica Maria
MEMBRU SUPLEANT Melcescu Stela

Comisia nr. 4  – Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor

PREȘEDINTE Crețan Ovidiu Marian
SECRETAR Moldovan Valentin Dănuț
MEMBRU TITULAR Prorocu Petru
MEMBRU TITULAR Miu Carmen Corina
MEMBRU SUPLEANT Comănici Octavian