Concursuri

2021

Data Denumire
17.12.2021 Publicatie Concurs Serviciul Public de Gospodarie comunala Bocsa
02.12.2021 Anunt Concurs Directia de Asistenta Sociala
25.11.2021 Centralizator rezultat final examen sustinut pentru ocuparea postului de consilier achizitii publice grad superior din cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Licitatii
25.11.2021 Centralizator proba interviu examen consilier grad superior Compartiment Achizitii Publice si Licitatii
25.11.2021 Centralizator nominal al rezultatelor examenului sustinut de ocupare a functiei publice vacante de consilier achizitii publice grad superior din cadrul Compartimentului Achiztii publice si Licitatii
22.11.2021 Centralizator privind rezultatul final pentru ocuparea postului de Bibliotecar în cadrul Bibliotecii Tata Oancea Bocsa
22.11.2021 Centralizator privind rezultatul probei interviu pentru concursul din data de 22.11.2021
22.11.2021 Centralizator privind rezultatul probei scrise pentru postul de bibliotecar în cadrul Bibliotecii Orasenesti Tata Oancea
18.11.2021 Publicatie concurs SPGC Bocsa
16.11.2021 Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a functiei publice vacante de executie de consilier achizitii pub din cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Licitații-Serviciul Economic
15.11.2021 Rezultatul selectarii dosarelor depuse în vederea participarii la concursul organizat în data de 22.11.2021 pentru ocuparea postului de Bibliotecar în cadrul Bibliotecii Tata Oancea Bocsa
15.11.2021 Centralizator nominal al rezultatelor examenului sustinut de promovare în gradul profesional superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Compartimetului Siguranta Ordine si Liniste Publica
15.11.2021 Centralizator al rezultatelor examenului sustinut de promovare în clasa pentru pentru functionarii publici din cadrul Compartimentului Siguranta Ordine si Liniste Publica
03.11.2021 Rezultatul selectiei dosarelor la examenul de promovare în grad profesional a functionarilor publici din cadrul Compartimentului Siguranta Ordine si Liniste Publica -Serviciul Public de Politie Locala
03.11.2021 Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în clasa pentru functionarii din cadrul Compartimetului Ordine si Liniste Publica Serviciul Public de Politie Locala
29.10.2021 Anunt examen promovare în clasa
29.10.2021 Anunt Concurs în cadrul Bibliotecii Orasenesti Tata Oancea
27.10.2021 Rezultatul selectarii dosarelor pentru concursul organizat în data de 02.11.2021 pentru ocuparea postului de conducator autospeciala în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Data Denumire
04.10.2021 Anunt Concurs 04.10.2021
06.09.2021 Anunt Concurs Directia de Asistenta Sociala
23.08.2021 Pub. munc. nec. I si sofer I 23.08.2021
23.08.2021 Anunt anulare concurs 23.08.2021
11.08.2021 Anunt Concurs Directia de Asistenta Sociala Bocsa 
12.07.2021 Rezultatul selecției dosarelor Direcția de Asistență Sociala Bocșa
12.07.2021 Rezultatul selectarii dosarelor nr.10061 din 12.07.2021
08.07.2021 Rezultatul final al concursului desfășurat în data de 05.07.2021 ( Probă scrisă + Probă interviu)
07.07.2021 Rezultatul probei de interviu la concursul din 07.07.2021
05.07.2021 Rezultatul probei scrise la concursul din data de 05.07.2021
25.06.2021 Concurs – Muncitor necalificat I în cadrul Serviciului De Gospodărie Comunală Bocșa
25.06.2021 Concurs – Muncitor necalificat II 1 post în cadrul Serviciului de Gospodărie Comunală Bocșa
25.06.2021 Concurs Referent specialitate -debutant în cadrul Serviciului de Gospodărie Comunală Bocșa
25.06.2021 Concurs  – Îngrijitor în cadrul Serviciului de Gospodărie Comunală Bocșa
23.06.2021 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 05.07.2021
16.06.2021 Concurs Arhitect Șef în cadrul Serviciului Urbanis și Amenajarea teritoriului
14.06.2021 Concurs – Direcția de Asistență Socială – Director Executiv
02.06.2021 Concurs – Primăria Orașului Bocșa – perioadă de înscriere 02.06 – 22.06 20217
11.05.2021 Concurs Serviciul Public de Gospodărie Comunală – Șef Formație Muncitori II – în cadrul Compartimentului Întreținere și Reparații Străz
10.05.2021 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul aparatului de specialitate al primarului Bocșa
06.05.2021 Concurs Serviciul Public de Gospodărie Comunală – Post Muncitor calificat I – 3 posturi în cadrul Compartimentului Alte acțiuni
06.05.2021 Concurs Serviciul Public de Gospodărie Comunală – Sofer I – 2 posturi – în cadrul Sectorului Salubritate Stradală, Deszăpeziri și Zone Verzi
06.05.2021 Concurs Serviciul Public de Gospodărie Comunală – Post Muncitor necalificat I – în cadrul Sectorului Salubritate Menajeră
06.05.2021 Concurs Serviciul Public de Gospodărie Comunală – Post Muncitor calificat II– Compartimentului Întreținere și reparații străzi
26.04.2021 Examen promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual
12.04.2021 Concurs promovare în gradul profesional imediat superior în data de 14.05.2021
24.03.2021 Rezultatul final al concursului susținut pentru ocuparea funcției publice vacante de șef birou al Serviciului Comunitar de Cadastru și Agricultură
18.03.2021 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de șef birou în cadrul Serviciul de Cadastru și Agricultură Bocșa
04.03.2021 Concurs Serviciul Public de Gospodărie Comunală Bocșa – Post vacant de conduce și post vacant de execuție
02.03.2021 Rezultatatul selectării dosarelor pentru ocuparearea postului de Referent IA în cadrul Compartimentului Evidenta Administrarea Domeniului Public si Privat al Orasului Bocsa nr.3204
22.02.2021 Concurs Serviciul Public de Cadastru și Agricultură Bocșa Șef Birou și Inspector Superior
15.02.2021 Concurs Referent gradul IA în cadrul Compartimentului Evidența, Administrarea Domeniului Public și Privat al Orașului
Data Denumire
17.08.2021 Publicatie concurs consilier juridic-17.08.2021
11.08.2021 Anunt Concurs Directia de Asistenta Sociala Bocsa 
12.07.2021 Rezultatul selecției dosarelor Direcția de Asistență Sociala Bocșa
12.07.2021 Rezultatul selectarii dosarelor nr.10061 din 12.07.2021
08.07.2021 Rezultatul final al concursului desfășurat în data de 05.07.2021 ( Probă scrisă + Probă interviu)
07.07.2021 Rezultatul probei de interviu la concursul din 07.07.2021
05.07.2021 Rezultatul probei scrise la concursul din data de 05.07.2021
25.06.2021 Concurs – Muncitor necalificat I în cadrul Serviciului De Gospodărie Comunală Bocșa
25.06.2021 Concurs – Muncitor necalificat II 1 post în cadrul Serviciului de Gospodărie Comunală Bocșa
25.06.2021 Concurs Referent specialitate -debutant în cadrul Serviciului de Gospodărie Comunală Bocșa
25.06.2021 Concurs  – Îngrijitor în cadrul Serviciului de Gospodărie Comunală Bocșa
25.06.2021 Concurs – Șef Serviciu – în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Bocșa
23.06.2021 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 05.07.2021
16.06.2021 Concurs Arhitect Șef în cadrul Serviciului Urbanis și Amenajarea teritoriului
14.06.2021 Concurs – Direcția de Asistență Socială – Director Executiv
02.06.2021 Concurs – Primăria Orașului Bocșa – perioadă de înscriere 02.06 – 22.06 20217
11.05.2021 Concurs Serviciul Public de Gospodărie Comunală – Șef Formație Muncitori II – în cadrul Compartimentului Întreținere și Reparații Străzi
10.05.2021 Rezultatul selectarii dosarelor depuse în vederea participarii la examenul organizat în data de 14.05.2021 pentru promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Bocșa
10.05.2021 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul aparatului de specialitate al primarului Bocșa
06.05.2021 Concurs Serviciul Public de Gospodărie Comunală – Post Muncitor calificat I – 3 posturi în cadrul Compartimentului Alte acțiuni
06.05.2021 Concurs Serviciul Public de Gospodărie Comunală – Sofer I – 2 posturi – în cadrul Sectorului Salubritate Stradală, Deszăpeziri și Zone Verzi
06.05.2021 Concurs Serviciul Public de Gospodărie Comunală – Post Muncitor necalificat I – în cadrul Sectorului Salubritate Menajeră
06.05.2021 Concurs Serviciul Public de Gospodărie Comunală – Post Muncitor calificat I – Cimpartimentul Auto și Logistic
06.05.2021 Concurs Serviciul Public de Gospodărie Comunală – Post Muncitor calificat II – Compartimentului Întreținere și reparații străzi
26.04.2021 Examen promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual
12.04.2021 Concurs promovare în gradul profesional imediat superior în data de 14.05.2021
24.03.2021 Rezultatul final al concursului susținut pentru ocuparea funcției publice vacante de șef birou al Serviciului Comunitar de Cadastru și Agricultură
18.03.2021  Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de șef birou în cadrul Serviciul de Cadastru și Agricultură Bocșa
04.03.2021 Concurs Serviciul Public de Gospodărie Comunală Bocșa – Post vacant de conduce și post vacant de execuție
02.03.2021 Rezultatatul selectării dosarelor pentru ocuparearea postului de Referent IA în cadrul Compartimentului Evidenta Administrarea Domeniului Public si Privat al Orasului Bocsa nr.3204
22.02.2021 Concurs Serviciul Public de Cadastru și Agricultură Bocșa Șef Birou și Inspector Superior
15.02.2021 Concurs Referent gradul IA în cadrul Compartimentului Evidența, Administrarea Domeniului Public și Privat al Orașului