Legea 52/2003

2015 – 2024

Data Denumire
23.04.2024 RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII nr. 544/2001
19.10.2023 Anunț privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
19.10.2023 Anunț privind stabilirea impozitelor pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și combinații de autovehicule anul 2024
17.07.2023 Anunț privind inițierea demersurilor de actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Orașului Bocșa
14.06.2023 Anunț și referat de aprobare al Strategiei de Dezvoltare Locală 2022-2027 a orașului Bocșa
14.06.2023 Strategia de Dezvoltare Locala 2022-2027 a orașului Bocșa
30.03.2023 Raport de evaluare a implementarii legii 52 din 2003 în anul 2022
13.09.2022 Proiect modificare tarif colectare deșeuri
11.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor diplome și a unor premii financiare în valoare netă de 1.000 de lei, persoanelor care au împlinit venerabila vârstă de 100 de ani de viață și familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie
11.08.2022 Formular pentru colectarea de propuneri, opinii, recomandări
09.11.2021 Anunt Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor pentru autovehicule de transport marfa cu masa autorizata egala sau mai mare de 12 tone pentru anul 2022
07.04.2021 Proiect hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea Autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale pe teritoriul administrativ al orașului Bocșa
19.03.2021 Raport de evaluare a implementării Legii nr.52 din 2003 în anul 2020
05.03.2021 Anunț proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2022
12.06.2020 Anunț public dezbatere publică a Regulamentului de Salubrizare al județului Caraș-Severin
14.04.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării directe a gestiunii Serviciului de Transport Public Local din orașul Bocșa
09.03.2020 Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea înregistrarii
09.11.2015 Legea nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica