La data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE aplicabil oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Primăria orașului Bocșa, cu sediul Strada 1 Decembrie 1918, Orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, telefon: 0255 555 000, primariabocsa@yahoo.com, nu prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul websiteului.