Achiziție servicii de informare a publicului şi publicitate a proiectului Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației oraului Bocșa, jud. Caraș-Severin, prin Refunctionalizare clădire cinema în Sala multifuncțională, Amenajare și extindere Casei Orășenești de Cultură Bocșa, a parcului str. 1 Decembrie 1918, oraș Bocșa și Reabilitare și modernizare străzi în Bocșa Română

COD SMIS 123949

Data limită depunere ofertă:
29.10.2020 – Ora: 16:00

[Invitație de participare.pdf]

[Documentație de atribuire.pdf]